анкета #01

Анкете на блогу немају никакав други циљ осим тога да ја и други читаоци видимо како неке теме изгледају код других. Наравно родитељи не би требало да упоређују развој своје деце са другима, јер свако дете се развија у свом ритму. Мада се сви понекад питамо како је то код других. Зато слободно учествујте у анкетама.

Dodaj komentarz jako pierwszy